Menu

NørrebroPortal

Din lokale indgang til nettet

Områdefornyelsen Indre Nørrebro
www.kk.dk/omraadefornyelsenoerrebro
På facebook
www.facebook.com/omraadefornyelse ...

Kvarterplan 2014-2019, PDF-format
www.kk.sites.itera.dk/apps ...

Nordvest

Områdefornyelse Nordvest  
Tomsgårdsvej 35, 1. sal, 2400 København NV
www.kk.dk/omraadefornyels ... 
www.facebook.com/nordvest ... 

Kommunalt